Obniżka! Mastirapid 250 ml Zobacz większe

Mastirapid 250 ml

Vetoquinol

Nowe

Płyn diagnostyczny do szybkiego rozpoznawania zapalenia wymienia u krów.

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

8,40 zł

-1,50 zł

9,90 zł

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

Płyn diagnostyczny do szybkiego rozpoznawania zapalenia wymienia u krów.

SKŁAD:

Laurylosiarczan sodu, purpura ortobromokrezolowa, woda destylowana

WŁAŚCIWOŚCI I DZIAŁANIE
Mastirapid® służy do pośredniego oznaczania ilości komórek (w tym przede wszystkim leukocytów) w mleku oraz do orientacyjnego określenia pH mleka. Stosuje się go jako odczynnik w tzw. TOK (Terenowy Odczyn Komórkowy), możliwym do wykonania bezpośrednio przy krowie w oborze. Łatwość wykonania umożliwia zastosowanie go do badań masowych.
Mastirapid® pozwala  na  natychmiastowe,  orientacyjne   oznaczenie  ilości   komórek w mleku i pH mleka, zapewniając tym samym określenie tych cech, które są pomocne zwłaszcza przy rozpoznawaniu podklinicznej postaci zapalenia wymienia.
Wykonywanie  TOK  z  użyciem  takich  płynów  jak  Mastirapid® uważane jest za szybką i wystarczająco dokładną próbę, która informuje o stanie zdrowotnym gruczołów mlekowych badanego pogłowia w oborze.

WSKAZANIA
Pośrednia  ocena  ilości  komórek  somatycznych  (TOK) jest metodą ogólnie przyjętą w świecie i nadaje się zarówno do badań masowych w hodowli wielkostadnej jak też pojedynczych krów. Najlepsze wyniki uzyskuje się z mlekiem bezpośrednio zdojonym z poszczególnych ćwiartek gruczołu mlekowego. Mniej miarodajne są wyniki uzyskane z mlekiem zbiorczym (konwie, tanki mleczne). Wynik reakcji należy odczytywać możliwie w świetle dziennym. Strąty mogące powstać przy przechowywaniu płynu diagnostycznego w niskiej temperaturze, nie wpływające na jakość preparatu - usuwa się łatwo przez jego podgrzanie w ciepłej wodzie do około +70°C. Mastirapid® można stosować do okresowego badania obór, ponieważ takie badania ułatwiają lekarzowi weterynarii śledzenie skuteczności akcji zwalczania chorób wymienia.

UWAGA
Stosując Mastirapid® nie należy pomijać danych z wywiadu. Niemiarodajne wyniki uzyskuje się bowiem w okresie poporodowym (do 6-ciu dni) i przed zasuszeniem, kiedy występuje w mleku fizjologicznie zwiększona ilość komórek. Stosowanie tego płynu uzupełnia badanie kliniczne wymienia i pozwala na wykrycie podklinicznych stanów  zapalnych.  Mastirapid® nie  służy  do  wykazania  infekcji,  natomiast  informuje o potrzebie przeprowadzenia badania bakteriologicznego.

STOSOWANIE
WYKONANIE TOK Z UŻYCIEM MASTIRAPIDU W OBORZE
Badanie   rozpoczyna  się  bezpośrednio  przed  dojem,  aby  nie  zakłócać  porządku w oborze. Mleko (pierwsze strugi) zdaja się z każdej ćwiartki osobno, na odpowiednią miseczkę tacki. Nadmiar mleka odlewa się przez prawie pionowe ustawienie tacki nad podstawionym wiadrem. Wskutek tego w miseczkach pozostanie po około 2,5 ml mleka. Następnie do każdej miseczki z mlekiem dodaje się Mastirapid® również w ilości po około 2,5 ml. Mastirapid® dodaje się więc do mleka w stosunku 1:1 z tym, że dopuszczalne jest przedawkowanie płynu niż użycie go w zbyt małej ilości. 
Po dodaniu Mastirapidu do mleka porusza się tacką ruchem kolistym, obserwując zabarwienie   i  ewentualne   zmiany    konsystencji   mieszaniny.  Wynik   odczytuje  się  w ciągu kilkunastu sekund, po czym zawartość miseczki zlewa się do podstawionego wiadra, a tackę po energicznym przepłukaniu w czystej wodzie używa się bez osuszenia do następnego badania. 
Mieszanina Mastirapidu z mlekiem normalnym przybiera podstawową barwę szaroniebieską z nieznacznymi odchyleniami w odcieniach. Za diagnostycznie istotną uważa się zmianę barwy na wyraźnie zielono-żółtą (przy niskim pH - mleko o odczynie kwaśnym) lub zdecydowanie fioletową z tendencją do odcienia czerwonego (przy wysokim pH - mleko o odczynie zasadowym). 
Mieszanina mleka z Mastirapidem może ulegać też zmianom konsystencji (stawać się śluzowato-ciągliwa aż do zgalaretowacenia), co zależne jest od ilości komórek zawartych w mleku - przede wszystkim leukocytów.

SPOSÓB ODCZYTYWANIA WYNIKÓW TOK PRZY UŻYCIU MASTIRAPIDU 
Wynik   ustala   się  po   kilkusekundowym   intensywnym   mieszaniu  na   tacce  mleka z Mastirapidem według następującego schematu:
Reakcja ujemna - gdy mieszanina mleka z płynem nie ulega żadnym zmianom konsystencji lub tworzą się na dnie nieznaczne smużki. 
Reakcja wątpliwa - gdy mieszanina lekko gęstnieje na dnie miseczki, ale nie jest galaretowata, a górna warstwa płynu nie zmienia swej konsystencji. 
Reakcja dodatnia - gdy cała mieszanina ulega wyraźnemu zgęstnieniu, a nawet czasem zupełnemu zgalaretowaceniu. 
Niezależnie od zmian konsystencji mieszaniny mleka z Mastirapidem niekiedy także obserwuje się zmianę barwy: "K" (reakcja kwaśna), gdy mieszanina staje się zielonożółta, "Z" (reakcja zasadowa), gdy mieszanina staje się fiołkowo-czerwona.
 
INTERPRETACJA WYNIKÓW UZYSKANYCH W TOK PRZY UŻYCIUMASTIRAPIDU
Terenowy Odczyn Komórkowy (TOK) z Mastirapidem jest badaniem, które nie ujawnia bakteryjnego czynnika etiologicznego. Interpretacji wyników może dokonać tylko lekarz weterynarii. 
Najbardziej miarodajny jest wynik ujemny i dodatni. Przy reakcji wątpliwej wymaga się powtórnego badania po pewnym czasie oraz konfrontacji z wynikami badań klinicznych i bakteriologicznych. Odczyn kwaśny (rzadko spotykany) towarzyszy obecności bakterii rozkładających laktozę, a zasadowy stanom zapalnym (zwykle przewlekłym), występuje także w okresie przed zasuszeniem i po porodzie.

Opakowanie: 250 ml